Allemaal voor één? – 50 jaar gemeentelijke herindeling in Aken

30.04.2022 - 14.08.2022

In het jaar 2022 is het 50 jaar geleden dat de gemeentelijke herindeling in Aken plaatsvond. Op 1 januari 1972 trad de zogenaamde Akenwet in werking, waarbij de reorganisatie van het district Aken werd vastgesteld. Daardoor verdrievoudigde niet alleen de oppervlakte van Aken, maar kreeg het ook ongeveer 63.000 inwoners meer. De voormalige gemeenten Brand, Eilendorf, Haaren, Kornelimünster, Laurensberg, Richterich en Walheim werden als gevolg van de inlijving nieuwe stadsdelen van de stad Aken. De gemeentelijke herindeling van 1972, waarbij de zeven gemeenten hun zelfstandigheid verloren, was niets geheel nieuws, maar vond plaats op een nooit eerder geziene schaal. Reeds in 1897 werd de stad Burtscheid samengevoegd met de stad Aken, in 1906 gevolgd door de inlijving van de gemeente Forst. De tentoonstelling zal de verschillende achtergronden en gevolgen van de reorganisatie laten zien, evenals de verschillende perspectieven van de stad, de gemeenten en de burgers. De nadruk zal liggen op de zeven steden met rechtspersoonlijkheid, hun respectieve historische ontwikkeling, hun overeenkomsten en verschillen. “Harde” aspecten, zoals stedelijke en economische ontwikkeling, en “zachte” aspecten, zoals het gevoel van de mensen dat zij in de opgenomen plaatsen thuishoren, zullen evenzeer aan bod komen.
Er zijn verschillende soorten documenten, plannen en kaarten, foto- en filmmateriaal en driedimensionale tentoonstellingsstukken zoals verenigingsvlaggen, meubilair uit de oude gemeenschapshuizen en maquettes van historische gebouwen te zien. Infografieken en kaarten verduidelijken de belangrijkste aspecten, en er zijn ook mediastations met de acteuren die toen op het niveau van bestuur en politik bij het process betrokken zijn geweest en in interviews van hun persoonlijke herinneringen berichten.De tentoonstelling komt tot stand in nauwe samenwerking met de heemkundige verenigingen van de opgenomen dorpen. De tentoonstelling is uitsluitend in het Duits.