Nieuw ontdekt: uiterst rare Karlsdenar is nu in het Centre Charlemagne tentoongesteld

22.03.2022 - 29.04.2022

De sensatie heeft een diameter van 19 millimeter en weegt maar liefst 1,51 gram. Het is gemaakt van zilver en toont het enige authentieke portret van Karel de Grote, die tijdens het leven van de keizer werd gemaakt. Er zijn in de wereld alleen ca. 50 exemplaren bewaard gebleven van deze zilveren munt, een speciale aanmunting van de denarius van Karel de Grote. Een ervan is nu herontdekt in een particuliere verzameling in Aken en wordt tentoongesteld in het Centre Charlemagne. Nog een bijzonderheid: onderzoek heeft het stuk toegeschreven aan een “Akense munt”.
De Karel de Grote denarius is waarschijnlijk gemaakt tussen de kroning van Lodewijk de Vrome tot mede-keizer in september 813 en de dood van Karel de Grote in januari 814. Deze korte periode verklaart waarom er zo weinig van deze exemplaren bewaard zijn gebleven. De reeks portretdenarii van Lodewijk de Vrome, die vermoedelijk ook in september 813 begon, is in veel meer exemplaren gedocumenteerd.
De Akense portret-denarius toont op de voorzijde, naast de keizerlijke titulatuur “Karlus Imp Aug”, een buste van Karel in antiek gewaad. Op de achterzijde staat een afbeelding van een tempel met een kruis en het devies “Christiana religio”.