Colofon/bescherming persoonsgegevens

Stad Aken
De burgermeesteres

CENTRE CHARLEMAGNE
Katschhof 1
52062 Aken
Duitsland
Tel: +49 241 432-4956
Fax: +49 241 432-4989
E-mail: info@centre-charlemagne.eu

Btw-nummer:
DE 12 16 89 815

Verantwoordelijke redactie:

Pia vom Dorp, Dr. Joachim Kuthe

Online-redactie van de Stadt Aachen

onlineredaktion@mail.aachen.de
www.aachen.de

Vormgeving & realisatie:

Anamnesia
21 avenue du Neuhof
67100 Strasbourg
www.anamnesia.com

eda.c GmbH
6 rue arthur Rozier
75019 Paris
www.eda-c.com

Advisa
21 avenue du Neuhof
67100 Strasbourg
www.advisa.fr

Afbeeldingen:

Indien niet anders aangegeven © Stadt Aachen.

Hosting:

regio iT
gesellschaft für informationstechnologie mbh
info@regioit-aachen.de
www.regioit-aachen.de

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor de juistheid en volledigheid van eigen inhoud en samengestelde informatie is de redactie niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor inhoud van derden, die via deze dienst toegankelijk gemaakt worden. Het gebruik geschiedt uitsluitend op eigen risico van de gebruiker. De redactie aanvaart geen enkele aansprakelijkheid. Voor zover er tussen de gebruiker van dit aanbod en de redactie een rechtsverhouding tot stand komt, valt deze onder het Duitse recht. Hierbij zijn in de eerste plaats de federale wetten in de formele zin van toepassing.

Opmerking: Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetsites
(‘links’), die buiten de verantwoordelijkheid van de redactie liggen, is de redactie slechts aansprakelijk voorzover zij van de inhoud hiervan op de hoogte is en het voor haar technisch mogelijk is en van haar verwacht mag worden, dat ze het gebruik ervan in geval van onwettige inhoud verhindert.

De redactie verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat er op het moment dat de links werden geplaatst geen illegale inhoud op de te verlinken pagina’s te herkennen was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud of auteursrecht van de verlinkte/gekoppelde pagina’s heeft de redactie geen invloed. De redactie neemt uitdrukkelijk afstand van wijzigingen/aanvullingen die na het plaatsen van de links uitgevoerd zijn en een illegale inhoud betreffen.

Wij verzoeken u om ons op de hoogte te stellen wanneer u ontdekt dat internetpagina’s waarnaar www.centre-charlemagne.eu verwijst, onwettige inhoud bevat.

Dergelijke gevallen zullen wij direct onderzoeken. Indien nodig verwijderen wij de link zo snel mogelijk van onze pagina.