Educatie en aanbod

Informatie voor scholen over de tentoonstelling ‘geregistreerd, vervolgd, vernietigd’.

Openingstijden Centre Charlemagne: dinsdag – zondag 10-18 uur

Entreeprijzen: de entree is voor scholen uit de Euregio gratis.

Klassikaal museumbezoek met rondleiding: een rondleiding van 60 minuten kost 20 € (schooltarief), max. 15 leerlingen

Klassikaal museumbezoek met rondleiding en werkbladen
90 min, kosten per leerling 3€ incl. kopieën bij groepen tot 15 leerlingen
Na een introductie gaan de leerlingen in kleine groepjes aan de slag met vragenlijsten over de tentoonstelling. Bij een gezamenlijke rondgang worden de antwoorden besproken en open vragen beantwoord. Vervolgens vindt er een afrondende nabespreking plaats.

Klassikaal museumbezoek zonder rondleiding
Wij verzoeken u vriendelijk om de klas(sen) vooraf aan te melden. U ontvangt vervolgens een bevestiging van ons voor een bepaalde tijdsduur. Tijdens uw bezoek nemen we dan geen overige rondleidingen aan.

Speciaal aanbod: tandem-rondleidingen in een eenvoudige taal
Dankzij het gebruik van eenvoudige taal kunnen personen met beperkte taalcompetenties teksten sneller begrijpen. Zo bevat elke afzonderlijke zin niet te veel informatie. Er worden geen abstracte begrippen en vreemde woorden gebruikt. Deze rondleidingen duren 45 minuten en worden door een tandem-team aangeboden. Een tandem-team bestaat uit een volwassene zonder beperking en een volwassen met handicap. De personen met beperking hebben een speciale opleiding gevolgd voor het geven van rondleidingen. Deze opleiding wordt door de Duitse instantie AnWert verzorgd. Bovendien levert de organisatie Aktion Mensch een financiële bijdrage aan deze activiteiten.

Tandem-rondleidingen voor scholen
op verschillende donderdagen, na afspraak

Openbare tandem-rondleidingen voor iedereen
Zaterdag, 05-09 / 12-09/ 26-09 / 17-10/ 24-10-2015 om 11.00 uur
Het aantal deelnemers is beperkt tot 15, wij verzoeken u daarom om zich aan te melden!

Openbare rondleidingen door de tentoonstelling
Zaterdag, 05-09 / 12-09 / 19-09 / 26-09 / 03-10 / 10-10 / 17-10 / 24-10-2015 om 16.00 uur
Zondag, 06-09 / 13-09 / 20-09 / 27-09 / 04-10 / 11-10 / 18-10 / 25-10-2015 om 16.00 uur
Alleen entreeprijs / trefpunt: museumskassa

Kaderprogramma
Informatie over het uitgebreide kaderprogramma vindt u in de programmafolder.

Contact aanmeldingen / boekingen / informatie
Sekretariat Kunst- und Kulturvermittlung
Tel. +49 241 432 4998
Fax +49 241 432 4989
museumspaedagogik@mail.aachen.de

Kulturbus
Dankzij de sponsoring door mevrouw Shirley Taeter kunnen schoolklassen uit de stad Aken en de regio rondom Aken gratis gebruik maken van de ‘Kulturbus’ om de tentoonstelling ‘geregistreerd, vervolgd, vernietigd’ in het Centre Charlemagne te bezoeken.

Wij verzoeken u om, indien u interesse heeft, contact op te nemen met dhr. Schreiber of dhr. Lauven van de firma Taeter Aachen om de boeking en details te bespreken:

Boekingen bus
Dhr. Hans-Martin Schreiber
Telefoon: +49 (0)241 / 18 200 40
Fax: + 49 (0)241 / 18 200 49

Dhr. Fabian Lauven
Tel.: +49 (0)241 / 18 200 34
Fax: + 49 (0)241 / 18 200 33

Informatie over de Kulturbus vindt u online onder:
https://www.taeter.de/service/kulturbus-aachen