De strijd voor het ware geloof

03.06.2017 - 03.09.2017

Op een mooie voorjaarsdag in 1762 wilde een tante het kindje van haar broer (die met een gereformeerde vrouw getrouwd was) tijdens de doop in de Duits-gereformeerde kerk van Vaals ontvoeren. Ze was opgeruid door de pastoor en wilde het kindje als het ware gedwongen in de katholieke kerk laten dopen…

Dergelijke verhalen uit de tijd na de reformatie speelden zich ook af in de regio Aken – soms zelfs met een tragische afloop.

De ‘Dritte Weg’ (‘derde weg’) is kenmerkend voor de Akense regio
Maar er was nog een andere ontwikkeling die in de regio Aken meer present was dan in andere regio’s: er was sprake van een unieke en zeer opvallende omgang met de geloofsstrijd – de zogenaamde ‘derde weg’ tussen de religies. Hiermee wordt de strijd voor religieuze tolerantie en openbare geloofsuitingen voor katholieken, lutheranen en gereformeerden bedoeld, die ervoor zorgde dat de verschillende groepen in de Euregio een relatief vreedzaam en gelijkwaardig bestaan leidden. Onder de christenen was er verscheidenheid mogelijk.

De tentoonstelling ‘Das Ringen um den rechten Glauben – Reformation und Konfessionalisierung zwischen Maas und Rhein’ (De strijd voor het ware geloof – reformatie en confessionalisering tussen Maas en Rijn) volgt de ‘derde weg’ en laat zien, hoe drie grote christelijke religies naast elkaar konden bestaan in de Euregio.

Aanvullend bij deze tentoonstelling:
Couven Museum Aachen
Goud en zilver uit de kloosters van het drielandenpunt
Vrome stichtingen van burgers en adel

Internationales Zeitungsmuseum Aachen (bibliotheek)
‘Das Wittenberger Fest’
De jubilea ter ere van de reformatie in de pers

Opening: Vrijdag, 2 juni 2017, om 18.00 uur, in het Centre Charlemagne – Neues Stadtmuseum

Gesubsidieerd als tentoonstellingsproject van ‘bijzondere waarde voor de Bondsrepubliek’ door de gevolmachtigde van de bondsregering voor cultuur en media.