Koningsglans en gloria – kroningen in Bratislava/Presburg 1563-1835

28.05.2016 - 14.08.2016

Veel koningen van Hongarije die in Presburg/Bratislava gekroond werden, waren tegelijkertijd keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Aken was de kroningsstad van dit rijk.

Na de verloren Slag bij Mohács tegen de Turken in het jaar 1526 en het uiteenvallen van Hongarije werd Presburg in 1536 uitgeroepen tot hoofdstad van het gebied dat door de Habsburgers werd geregeerd. Presburg werd de nieuwe kroningsstad, waar het bestuur en de residentie gevestigd waren. Tussen 1563 en 1830 werden er in Presburg 18 Hongaarse koningen en koninginnen gekroond. Deze politieke gebeurtenissen brachten ook een economische en culturele bloei met zich mee.

Meer dan 100 objecten uit de verzameling van de stad Bratislava doen verslag van een van de meest glorierijke periodes uit de geschiedenis van Presburg. Grafische weergaves, olieverfschilderijen en antieke beschilderde schietschijven tonen de kroningsfeestelijkheden en portretten van de gekroonde heersers. De tentoonstelling bevat ook kroningsmedailles en -penningen. Deze en andere voorwerpen wekken de Hongaarse kroningsfeesten tot leven. De bezoeker leren de specifieke kroningen kennen en ontdekken verschillen met de Duits-Roomse kroningen uit de traditie van Aken en Frankfurt. Het oude Hongarije bevat veel parallellenmet de geschiedenis van Aken. Ook nu nog herinnert de Hongaarse kapel bij de dom aan de pelgrimstochten van de Hongaren, Slovenen, Slovaken en Kroaten naar de keizersstad. Deze pelgrimstochten bereikten in de late middeleeuwen hun hoogtepunt. Na een onderbreking van vele decennia kwamen de pelgrimstochten na de verdwijning van het IJzeren Gordijn in 1989 weer op gang.