Back to object

Welke bronnen gebruikten de Romeinen?

DE AKENSE BRONNEN ROND 250.
Münsterbron, Quirinusbron en keizersbron. Het water van de Büchel-thermen stamde uit de keizersbron. De Quirinusbron leverde het water aan een groot bad en meerdere kleine bassins. Het hete water voor de Münsterthermen stamt uit de Münsterbron die onder de huidige dom ligt.

Gewijde steen uit het Romeinse Aken