Back to object

Triangulatie

Voor de cartografie maakte de ingenieursgeograaf Tranchot gebruik van de triangulatietechniek. Hiervoor werd er een driehoekig netwerk aangelegd. Het nulpunt bij deze meetwerkzaamheden was een verhoogd punt op de Akense Lousberg.

De Tranchot-obelisk