Museum

De Route Charlemagne

De stations van de Route Charlemagne, copyright:

Het Centre Charlemagne is tegelijkertijd ook het centrale trefcentrum van de Route Charlemagne. De route verbindt belangrijke plaatsen van de stad, zoals de dom en het stadhuis, Grashaus en Elisenbrunnen. Wandel door de geschiedenis van Aken. Het Centre Charlemagne ligt tussen de dom en het stadhuis, midden in het historische centrum van de stad. Van hieruit zijn alle stations van de Route Charlemagne te voet snel bereikbaar.

 

Napoleon

Karel de Grote en Aken

In het Centre Charlemagne, centraal gelegen in het historische centrum van de stad tussen de dom en het stadhuis, staat Karel de Grote centraal. Hij was van grote betekenis voor Aken en Europa. Bijna twee decennia lang vormde Aken het middelpunt van het Karolingische rijk. Karel liet het koninklijke paleis, de palts, tot een prachtige heerserresidentie uitbouwen. Hij richtte de Mariakerk op, de kern van de huidige dom. Tijdens de kerst van 800 werd Karel in Rome tot keizer gekroond. Hij blies als machtige heerser van het Frankische Rijk het West-Romeinse keizerschap nieuw leven in. Charlemagne – Karel de Grote – is de mythische stamvader van Europa en pater familias van twee naties: Frankrijk en Duitsland.

Ook na zijn dood in het jaar 814 bleef Karel een belangrijke rol spelen in de stadsgeschiedenis van Aken. De legendevorming rondom het graf van de keizer en de marmeren troon in de Mariakerk zorgden ervoor dat Aken de middeleeuwse stad bij uitstek was voor koningskroningen. Toen Karel op 29 december 1165 heilig werd verklaard, bereikte de verering van Karel de Grote zijn hoogtepunt. Karel de Grote werd de vereerde patroon van de Mariakerk en de stadsgemeente. Na de heiligverklaring kende keizer Frederik Barbarossa Aken omvangrijke privileges toe. De ontwikkeling tot een bloeiende rijksstad stond niets meer in de weg. In de nieuwe tijd werd de mythe rondom Karel de Grote handig ingezet voor politieke doeleinden. Napoleon en Willem II traden bewust in de voetsporen van de Karolingische keizer. „Je suis Charlemagne – Ik ben Karel de Grote“, sprak Napoleon. Sinds 1950 wordt elk jaar in de 'Kroningszaal' van het Akense stadhuis de Karelsprijs uitgereikt voor verdiensten voor Europa.

 De film over de Route Charlemagne