Reizende tentoonstelling van de Duitse Bondsdag

27.10.2015 - 01.11.2015

De Bondsdag is het hart van de Duitse democratie. De leden worden door het volk gekozen. Maar welke taken heeft het parlement precies? Hoe kiezen de vertegenwoordigers eigenlijk de bondskanselier? En hoe komen wetten tot stand? Wat is een petitie en een 'Hammelsprung'? Met welke middelen kan het parlement de regering of ook het persbureau controleren? Hoe ziet een werkdag van een parlementariër eruit? Welke belangrijke gebeurtenissen vonden er plaats sinds de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland in 1949?

Rudolf Henke, afkomstig uit Aken en lid van de Bondsdag, bracht de reizende tentoonstelling 'Der Bundestag stellt sich vor. Die Wanderausstellung des Parlaments.' naar het Centre Charlemagne. Die Wanderausstellung des Parlaments“. De 20 informatieborden bieden een schat aan informatie. De tentoonstelling is opgedeeld in vijf thema's. Er zijn twee computerterminals met films, multimediale inhoud en de website van de Duitse Bondsdag.

De informatieve en aansprekende tentoonstelling richt zich aan een breed publiek en is met name geschikt voor scholieren vanaf ca. 14 jaar en hun leraren. Twee leerkrachten van de Bondsdag informeren de bezoekers. Op aanvraag houden ze ook presentaties voor aangemelde schoolklassen.

Tijdens de tentoonstelling is gratis informatiemateriaal verkrijgbaar. De tentoonstelling heeft als doel om onpartijdig over het Duitse parlement te informeren. Bovendien stimuleert ze de dialoog tussen volksvertegenwoordigers en burgers.

De entree is gratis.

Aanmelding voor schoolklassen via tel. +49 (0)241-608 88 88 (Ute Cieminski).